Mistet noe på toget: Ingen operatør funnet
  • 12 Nov 2021

Mistet noe på toget: Ingen operatør funnet


Når du skriver inn to stasjoner kan det ved få tilfeller bli vist en feilmelding som sier at ingen operatør ble funnet.

Dette skjer når systemet ikke finner toglinjer som passerer de to stasjonene du har valgt. Toglinjen kan mangle eller være utdatert, eller det kan være at togoperatøren du reiste med ikke bruker MissingX ennå. 

Løsninger

A: Forsøk å velge togoperatør fra listen først, før du skriver inn stasjoner.

B: Sjekk nettsiden til togoperatøren for å dobbeltsjekke at de bruker MissingX for håndtering av hittegods. 

Dersom du fremdeles trenger hjelp kan du klikke her.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.